dưới tòa sen vàng bé quỳ lạy người tình Tát quan tiền ÂmNgười đã đến con tinh thần yêu giữa cuộc đờiQuan Âm nhân tình Tát hiệu Viên ThôngMười hai nguyện to rộng mênh môngCứu góp bao người qua cơn khổ nàn từ bi độ đời.Quan Âm! Trái tim sáng sủa ngời, cứu bạn hoạn nạn qua cơn nặng nề khăn!Quan Âm!Tay cầm bình nước Cam LồTay nỗ lực nhành liễu thân kim cương rưới khắp thế gianTốt tươi giá lạnh mười phương thanh nhàn.Dưới tòa sen vàng, hương trầm tỏa ngào ngạt nhân gian.Lạy Phật quan Âm dìu bé qua bến mê đời.Cho nhỏ được sống đời an vui.Cho bé được sinh sống đời xinh tươi.Quan Âm cứu vãn khổ, quan Âm cứu giúp nạn đời nhỏ rạng ngời.


Bạn đang xem: Lời bài hát lay phat quan am


Update Required to lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.


Xem thêm: Wonder Woman Liên Quân Mobile Mùa 22, Đường Tới Cao Thủ Wonder Woman Liên Quân Mobile

Update Required khổng lồ play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.