Tôi đang phải tìm mẫu danh sách cổ đông sáng sủa lập công ty cổ phần (mới nhất) theo chính sách pháp luật, chính vì công ty tôi đã hoàn vớ một vài làm hồ sơ quan trọng. Ao ước nhận được hỗ trợ, xin cảm ơn khôn cùng nhiều!
*
Nội dung bao gồm

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp cổ phần bao gồm những gì?

Căn cứ Điều 22 cơ chế Doanh nghiệp 2020, theo đó quy định về hồ sơ đăng ký doanh nghiệp cổ phần như sau:

"Điều 22. Hồ sơ đăng ký công ty cổ phần1. Giấy đề xuất đăng ký doanh nghiệp.

Bạn đang xem: Mẫu danh sách cổ đông sáng lập

2. Điều lệ công ty.3. List cổ đông sáng lập; list cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài.

Xem thêm: Cách Dùng Nấm Linh Chi Đỏ Hàn Quốc : Tác Dụng & Cách Dùng, Giá Bán

4. Bản sao các sách vở sau đây:a) sách vở và giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đóng cổ phần sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước quanh đó là cá nhân, người đại diện theo pháp luật;b) sách vở pháp lý của tổ chức đối với cổ đông là tổ chức và văn phiên bản cử người thay mặt đại diện theo ủy quyền; giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người thay mặt đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ko kể là tổ chức.Đối với người đóng cổ phần là tổ chức quốc tế thì phiên bản sao sách vở pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;c) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo chính sách của phương pháp Đầu tư."

*

Mẫu list cổ đông sáng sủa lập công ty cổ phần (mới nhất) theo chế độ tại Thông bốn số 01/2021/TT-BKHĐT?

Danh sách người đóng cổ phần sáng lập công ty cổ phần được quy định như thế nào?

Căn cứ Điều 25 nguyên tắc Doanh nghiệp 2020, theo đó quy định như sau:

"Điều 25. Danh sách thành viên công ty nhiệm vụ hữu hạn, công ty hợp danh, danh sách cổ đông tạo nên và cổ đông là nhà chi tiêu nước ngoài đối với công ty cổ phầnDanh sách member công ty trọng trách hữu hạn, công ty hợp danh, danh sách cổ đông sáng lập và người đóng cổ phần là nhà chi tiêu nước ngoài đối với công ty cổ phần phải bao gồm các nội dung đa phần sau đây:1. Họ, tên, chữ ký, quốc tịch, địa chỉ cửa hàng liên lạc của member là cá thể đối cùng với công ty trách nhiệm hữu hạn và doanh nghiệp hợp danh; của người đóng cổ phần sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước bên cạnh là cá thể đối với doanh nghiệp cổ phần;2. Tên, mã số doanh nghiệp lớn và add trụ sở bao gồm của thành viên là tổ chức đối với công ty trọng trách hữu hạn và doanh nghiệp hợp danh; của cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà chi tiêu nước kế bên là tổ chức đối với công ty cổ phần;3. Họ, tên, chữ ký, quốc tịch, add liên lạc của người đại diện theo pháp luật hoặc người thay mặt đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; của cổ đông sáng lập và người đóng cổ phần là nhà chi tiêu nước ko kể là tổ chức đối với công ty cổ phần;4. Phần vốn góp, quý hiếm vốn góp, phần trăm sở hữu phần vốn góp, nhiều loại tài sản, con số tài sản, giá trị của từng loại tài sản góp vốn, thời hạn góp vốn của từng thành viên so với công ty trọng trách hữu hạn, doanh nghiệp hợp danh; con số cổ phần, một số loại cổ phần, xác suất sở hữu cổ phần, loại tài sản, con số tài sản, cực hiếm của từng loại tài sản góp vốn, thời hạn góp vốn của từng cổ đông sáng lập và người đóng cổ phần là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần."

Mẫu danh sách cổ đông sáng lập doanh nghiệp cổ phần theo luật pháp của pháp luật?

Căn cứ Mục I Danh mục ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT, theo đó quy định về mẫu list cổ đông sáng lập doanh nghiệp cổ phần như sau:

-->