Đôi khi, trong thừa trình làm việc với dữ liệu ngày tháng làm việc trong Excel, chúng ta cần tính khoảng thời hạn giữa nhì thời điểm. Bài viết này Học Excel Online sẽ chia sẻ cho các bạn về việc thực hiện hàm DATEDIF kết hợp với 1 số kí thuật khác nhằm đạt được tác dụng này. Đầu tiên là bảng tính Excel Online của họ đã chứa phần đông các tin tức về nội dung bài viết hôm nay.

Bạn đang xem: Tính khoảng thời gian trong excel


Cú pháp hàm DATEIF

Cú pháp hàm DATEIF: =DATEDIF(start_date,end_date,unit)

Trong đó:

Start_date: Là ngày tháng trước tiên hoặc ngày ban đầu của một khoảng thời hạn đã cho.End_date: Là ngày sau cùng hoặc ngày hoàn thành khoảng thời gian.Unit: Là giá trị thông tin muốn trả về.

Dưới đó là những ví dụ rõ ràng để bạn hiểu rộng về hàm Dateif nhé!

Tính số giờ giữa hai thời khắc trong Excel bằng hàm datedif

Để tính số giờ thân hai thời gian trên họ sử dụng bí quyết sau:

=INT((B2-A2)*24)


*

và dấn được công dụng là 42988

hoặc

=DAY(ABS(B2-A2))*24*60 + HOUR(ABS(B2-A2))

Tính số phút hai thời khắc trong Excel cùng với hàm datedif

Để tính số phút giữa hai thời điểm trên chúng ta sử dụng cách làm sau:

=INT((B2-A2)*24*60)

và thừa nhận được tác dụng là 2579334

Hoặc

=DAY(ABS(B2-A2))*24*60 + HOUR(ABS(B2-A2))*60 + MINUTE(ABS(B2-A2))

Tính số giờ giây giữa hai thời điểm trong Excel

Để tính số giây giữa hai thời điểm trên bọn họ sử dụng phương pháp sau:

=INT((B2-A2)*24*60*60)

và dấn được tác dụng là 154760085

Tính số năm thân hai thời điểm trong Excel

Để tính số năm thân hai thời khắc trên chúng ta sử dụng bí quyết sau:

=DATEDIF(A2,B2,"y")

và dìm được hiệu quả là 4

Tính số tháng giữa hai thời điểm trong Excel

Để tính số tháng giữa hai thời điểm trên bọn họ sử dụng phương pháp sau:

=DATEDIF(A2,B2,"m")

và dìm được kết quả là 58

Tính số ngày thân hai thời điểm trong Excel cùng với hàm datedif

Để tính số ngày giữa hai thời khắc trên họ sử dụng hàm datedif với cách làm sau:

=DATEDIF(A2,B2,"d")

và thừa nhận được kết quả là 1791

Trước khi share một công thức tổng quát cho rất nhiều trường hợp bạn có thể nghĩ đến, xin hãy phân chia sẻ nội dung bài viết này, sự chia sẻ là mối cung cấp khích lệ lớn số 1 để trang web liên tiếp những bài viết thế này

Tính thời gian tổng phù hợp ra năm, tháng, giờ, phút, giây giữa 2 thời điểm hàm datedif

Chúng ta sử dụng công thức hàm datedif nhằm thực hiện:

=DATEDIF(A2,B2,"y")&" năm, "&DATEDIF(A2,B2,"ym")&" mon ,"&DATEDIF(A2,B2,"md")&" ngày, "&TEXT(B2-A2,"hh")&" giờ, "&TEXT(B2-A2,"mm")&" phút, "&TEXT(B2-A2,"ss")&" giây"

Và nhấn được công dụng như mong mỏi muốn:

4 năm, 10 mon ,26 ngày, 04 giờ, 54 phút, 45 giây

Sử dụng hàm TEXT để định dạng thời gian


Để áp dụng hàm TEXT, họ hãy có tác dụng quen với cùng 1 số quy cầu định dạng của hàm này.
Cú pháp của hàm TEXT như sau:

=TEXT(, )
Tham số lắp thêm nhất cụ thể rồi, họ muốn format gì thì chúng ta sẽ bỏ vào đó. Tham số thứ hai là họ muốn định dạng như thế nào, trong bài này, họ muốn định dạng thời gian. Vậy nên họ sẽ tham khảo 1 số lấy ví dụ sau đây:
Tính số giờ thân 2 thời điểm:=TEXT(B2-A2,"h")Tính giờ với phút giữa 2 thời điểm:= TEXT(B2-A2,"h:mm")Tính giờ, phút và giây thân 2 thời điểm=TEXT(B2.A2, "h:mm:ss")Để các bạn hiểu rộng về hàm Dateif, mình vẫn cung cấp cho bạn thêm một ví dụ nữa nhé!

Tính số ngày từ ngày bắt đầu tới ngày kết thúc

Để tính khoảng cách ngày giữa 2 thời điểm: từ thời điểm ngày bắt đầu cho tới ngày kết thúc, chúng ta có 2 cách làm như sau:

*

Cách 1: cần sử dụng phép trừ trực tiếp giữa 2 mốc ngày: Ngày xong – Ngày bắt đầu

Kết quả hệt như tại ô C2 vào hình trên.

Cách 2: thực hiện hàm DATEDIF theo đơn vị tính là số ngày

Cấu trúc: DATEDIF(Ngày bắt đầu, Ngày kết thúc, "d")

Ký hiệu “d” đại diện cho 1 ngày (Day)

Ta thấy tác dụng của cả 2 cách tính đều bởi nhau.

Tính số tuần giữa hai ngày

Bản thân hàm DATEDIF không có đơn vị tính là Tuần, mà lại dựa vào đặc điểm: 1 tuần luôn có 7 ngày, do đó ta rất có thể làm như sau:

Lấy kết quả hàm DATEDIF theo ngày chia cho số 7

*

Công thức tại ô D2 cho họ kết quả tính theo số tuần giữa hai ngày: từ thời điểm ngày bắt đầu tới Ngày kết thúc:

=DATEDIF(A2,B2,”d”)/7

Để tính theo tròn số tuần (đủ tuần), chúng ta sẽ thực hiện hàm loại trừ phần thập phân là hàm TRUNC hoặc hàm INT

=TRUNC(DATEDIF(A2,B2,”d”)/7, 0)

=INT(DATEDIF(A2,B2,”d”)/7)

Tính số tháng thân hai ngày

Để tính số tháng, chúng ta sử dụng thông số “m” trong hàm DATEDIF như sau:

*

=DATEDIF(Ngày bắt đầu, Ngày kết thúc, “m”)

Số tháng được tính trong hàm DATEDIF trên hình thức tròn ngày, đủ ngày chứ không đơn thuần chỉ xét chênh lệch số tháng.

Tính số năm giữa nhị ngày

Để tính số tháng, họ sử dụng thông số “y” vào hàm DATEDIF như sau:

*

Tại ô F2 dùng bí quyết xác định số năm:

=DATEDIF(Ngày bắt đầu, Ngày kết thúc, “y”)

Số năm được tính vào hàm DATEDIF được tính bên trên nguyên tắc đủ ngày.

Xem thêm: Chỉ Số Cholesterol Khuyến Nghị Theo Độ Tuổi, Xét Nghiệm Mỡ Máu Và Ý Nghĩa Chỉ Số

Tính số tháng lẻ ngoài các năm tròn

Để tính số tháng lẻ ngoài số năm, ta có thể tính theo 2 cách:

Cách 1: Tính số tháng – (Số năm * 12)

Cách 2: thực hiện hàm DATEDIF với thông số là “ym”

*

Trong ô E2, cách làm Datedif thực hiện là:

=DATEDIF(A2,B2,”ym”)

Kết quả: 16 mon = một năm + 4 mon lẻ

Hi vọng với phương pháp này, các chúng ta có thể vận dụng linh hoạt cho công việc của mình.

Để có thể ứng dụng giỏi Excel vào vào công việc, họ không chỉ nắm rõ được các hàm cơ mà còn nên sử dụng xuất sắc cả những công cầm của Excel. Những hàm nâng cấp giúp áp dụng giỏi vào công việc như SUMIFS, COUNTIFS, SUMPRODUCT, INDEX + MATCH… Những chế độ thường áp dụng là Data validation, Conditional formatting, Pivot table…